Vision och verksamhetsidé

Nya Tag - vi gör skillnad för människan. Vi är det självklara valet för människan i behov av stöd. All vår verksamhet bygger på delaktighet och kunskap.

 

Målsättningar

Nya Tag har som målsättning att leverera högsta vårdkvalitet med bibehållande av värdighet och respekt för klienterna. Vi lägger stora ansträngningar, uppmärksamhet och omsorg för våra klienter och uppdragsgivare med kvalitet och värme i en hemtrevlig miljö där de kan tas om hand och vårdas av dedikerade experter. Vi har en välutbildad personal som vet vad god vård kräver och vi satsar extra resurser på hälsa, kost, fritid. Vårt behandlingshem har en egen musikstudio där klienterna kan producera egen musik tillsammans med en välutbildad musikproducent. 

Våra boenden har den kapacitet som krävs för att säkerställa kvaliteten på våra tjänster.

Nya Tag är ett HVB-Hem med plats för nio personer. Till verksamheten hör också ett antal referenslägenheterh. Målgruppen är killar mellan 18 och 32 år med en bakgrund av missbruksproblematik, social problematik och/eller kriminalitet. I denna målgrupp finns det personer som även har neuropsykiatriska/psykologiska diagnoser.

I samarbete med psykiatriker, psykolog och psykoterapeut erbjuder Nya Tag även utredningar inom detta område. Nya Tag har tillgång till två konsultläkare varav en är specialiserad på missbruksbehandling och den andre inom psykiatri och neuropsykiatriska funktionshinder. 

Våra främsta uppdragsgivare är socialtjänst och kriminalvård. Vi tar emot akutplaceringar, SoL, LVU, LVM samt kontraktsvård mm. Vi har ett rikstäckande samarbete med våra uppdragsgivare och tar emot unga vuxa från hela landet.

Kvalitet inom Nya Tag

Nya Tags verksamhet vilar på vårt kvalitetsarbete. Alla insatser utgår från kunskap och beprövad erfarenhet, engagerade medarbetare och delaktighet.

Verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar, förordningar och föreskrifter som är tillämpliga, t.ex. socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, diskrimineringslagen, sekretesslagen, arbetsmiljölagen samt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

För att kunna mäta och förbättra vårt kvalitetsarbete använder vi oss av kundenkäter, klientenkäter samt andra uppföljningsverktyg. Avvikelsehantering, riktlinjer och rutiner är andra viktiga delar i vårt kvalitetsledningssystem.

 

För att kunna följa upp kvalitet i vården använder vi oss flera olika verktyg

  • ASI
  • Måluppfyllelse som ingår i metoder
  • Kundenkäter skickas till berörd socialtjänst efter avslutad placering
  • Klientforum. Under pågående behandling hålls möten med klienter där frågor som bemötande, personal, behandlingsinnehåll diskuteras
  • Klientenkät fylls i av klienter vid utskrivning

 

Alla svar analyseras i syfte att förbättra vårt arbete

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.