Vision och verksamhetsidé

Nya Tag vill göra skillnad för människan, och vara det självklara valet för den som är i behov av stöd. All vår verksamhet bygger på omsorg, delaktighet och kunskap. En av våra styrkor är konstellationen av medarbetare som tillsammans besitter en bred kompetens med olika utbildningar, yrkeslivserfarenhet och etniska bakgrunder. Olikheter är en resurs. Med våra gemensamma erfarenheter vill vi försöka skapa förutsättningar för nya tag i livet för de som placeras hos oss.

 

Målsättningar

Nya Tag har som målsättning att leverera högsta vårdkvalitet med respekt och klienternas värdighet i fokus. Nya Tags personal jobbar aktivt med att bygga relationer och tillit så att klienterna ska känna sig tillräckligt trygga för att våga komma till personalen och söka stöd när de mår dåligt. I det kan behandlingen gå framåt och ett självförtroende växa. Vi satsar extra resurser på de viktiga byggstenarna hälsa, motion, kost och fritid, och vi är flexibla i våra arbetsmodeller utefter vad som passar individen.

 

Kvalitet inom Nya Tag

Nya Tags verksamhet vilar på vårt kvalitetsarbete. Alla insatser utgår från kunskap och beprövad erfarenhet, engagerade medarbetare och delaktighet. Vår verksamhet bedrivs i enlighet med de lagar, förordningar och föreskrifter som är tillämpliga. Till exempel socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, diskrimineringslagen, sekretesslagen, arbetsmiljölagen samt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

För att kunna mäta och förbättra vårt kvalitetsarbete använder vi oss av kundenkäter, klientenkäter samt andra uppföljningsverktyg. Avvikelsehantering, riktlinjer och rutiner är andra viktiga delar i vårt kvalitetsledningssystem.

För att kunna tillmötesgå klienternas behov jobbar Nya Tag tillsammans med olika vårdgivare. Vi samarbetar med två konsultläkare varav en är specialiserad inom missbruksvård och den andre inom psykiatri och neuropsykiatriska funktionshinder. Vi har tre KBT-terapeuter knutna till oss och alla klienter erbjuds minst ett KBT-samtal per vecka.

 

För att kunna följa upp kvalitet i vården använder vi oss flera olika verktyg

  • ASI
  • Måluppfyllelse som ingår i metoder.
  • Kundenkäter skickas till berörd socialtjänst efter avslutad placering.
  • Klientforum. Under pågående behandling hålls möten med klienter där frågor som bemötande, personal, behandlingsinnehåll diskuteras.
  • Klientenkät fylls i av klienter vid utskrivning.

 

Alla svar analyseras i syfte att förbättra vårt arbete.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.