Nyheter

Nya Tag i Göteborg kommer att vara representerade på SSIL's seminarium för Vård och hälsa i Stockholm den 24 oktober och i Göteborg den 28 November. Välkommen att söka upp oss och ställa frågor om vår verksamhet.

Vi kommer också att finnas i monter 105:21 på Socionomdagarna på Stockholmsmässan i Älvsjö den 20 och 21 November.

 

Välkommen till montern för ett samtal och för information kring våra verksamheter.

Sommarläger

2019-09-19 20:00:00

Vecka 34 var personal och klienter från Nya tag på sommarläger i Bockaberg i Lerum. Det blev en rolig och samtidigt väldigt omvårdnad vecka. Alla som deltog kom varandra närmare.

Veckans aktiviter var utomhus, kanotpaddling, fiske, bad, grilla, kvällsmöten vid lägerelden, umgänge dygnet runt. 

På fredagen åkte sex glada klient hem med ny energi och en ny gemenskap. Även personalen uppfattade att nya relationer byggts mellan ungdomar och personal. 

MI (Motiverande intervju)

 

Personalen på Nya Tag har deltagit i en utbildning i Motiverande Intervju (MI) med professor Mehdi Ghazinour. Hela personalen fick en introduktion samt pröva på olika MI-tekniker. 

Metoden bygger på att man håller i åtanke och accepterar att människor som behöver förändra sitt beteende har varierande förutsättningar och vilja till förändring. Om rådgivningen är påtvingad, till exempel som straff vid brottslighet, är det möjligt att klienten aldrig tänkt på att förändra det berörda beteendemönstret. Somliga kan ha haft en önskan att förändras utan att aktivt arbetat med det, andra kan ha försökt förändra sitt beteende aktivt under många år utan framgång.

Kommunikationsformen är inte fördömande eller nedbrytande. Man försöker istället göra klienten mer medveten om problem som kan uppstå och vilka konsekvenser och risker som beteendet för med sig. Alternativt kan behandlaren hjälpa klienten med att föreställa sig en bättre framtid, och på så sätt öka motivationen. Strategin är att skapa nya tankebanor runt beteendet för att slutligen föreställa sig vad som går att vinna på förändring.

Skillnaden mellan traditionell rådgivning och motiverande samtal är att i motiverande samtal är behandlaren mer som en vägledare än en rådgivare. Behandlaren hjälper patienten att själv komma fram till hur denne ska agera, istället för att säga åt patienten vad denne bör göra.

Nya Tag kommer till sensommaren starta upp en ny enhet i Hunnebostrand som vänder sig till män 21-45 år som har missbruksproblematik.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.