MI

Syftet med MI är att främja motivation och beteendeförändring och används generellt idag i rådgivning och behandling som gäller livsstilsrelaterade faktorer såsom alkohol, tobak, droger, spel med mera.

Vår roll utifrån MI och CRA är att hjälpa klienten till en egen förståelse av sin problematik och på så vis kunna formulera egna argument för förändring, samt stärka dennes beslut och åtagande för att kunna klara av att genomföra förändringen.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.