CRA

Community reinforcement approach

CRA kan beskrivas som ett brett spektrum av beteendeträningssätt för drogproblematiker, utvecklat för att utnyttja positiva förstärkare inom klientens alla livsområden; det sociala, fritid, familj, arbetsliv. Inom CRA utnyttjas miljömässiga faktorer för att förändra dessa så att en nykter livsstil är mer belönande.

För att uppnå detta använder vi oss av motivationstekniker såsom MI och funktionsanalyser.

Första tiden ägnats åt att tillsammans med klienten samla in information och när detaljerna om typiska drogepisoder blivit skisserade via funktionsanalysen påbörjas den formella terapifasen.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.