I Nya Tags behandlingsarbete ingår det att ha beredskap för eventuella återfall eftersom återfallsrisken är hög bland människor med tungt missbruk. De är väldigt viktigt att personalen finns som ett starkt stöd i de mest kritiska situationerna.

Man straffar inte automatiskt ut sig vid ett återfall men beroende på uppdragsgivarens arbetsplan och i de fall där återfallsfrekvensen överstiger det acceptabla för att kunna utöva en god behandling finns en tydlig individuell gräns.

För att motverka och minska risken för återfall arbetar personal och klient tillsammans med kartläggning av de högrisksituationer som finns för recidiv i varje fall. Man skapar därmed en medvetenhet om vilka situationer man ska vara observant på och kan då pröva nya strategier så att man får möjlighet att handla på ett annat sätt vid dessa tillfällen.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.